Firma > Parametry podatkowe

Drukuj

Parametry podatkowe

Parametry podatkowe (ustawowe) są domyślnie ustawione w programie i aktualizowane wraz z nową wersją programu. Parametry podatkowe (indywidualne) ustawiane są bezpośrednio przez użytkownika programu. Wartości parametrów podatkowych – ustawowych i indywidualnych uwzględniane są przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Powyższe zestawy możesz otworzyć wybierając kolejno: Firma > zakładka Dane kadrowe > lista Zestaw > Podatki > Parametry podatkowe (ustawowe) / Parametry podatkowe (indywidualne).

 

 

Parametry ZUS Definiowanie pory nocnej dla firmy