Firma > Definiowanie pory nocnej dla firmy

Drukuj

Definiowanie pory nocnej dla firmy

Ustawienia domyślne obowiązywania pory nocnej w firmie to przedział czasu od godziny 22:00 do 6:00. Aby wprowadzić inne godziny, dodaj własną definicję pory nocnej a następnie wybierz ją w oknie Firma na zakładce Kalendarz.

 

Dodawanie nowej definicji pory nocnej:

1.W oknie kartoteki Obiekty kalendarzowe otwórz katalog Pory nocne.

2.Kliknij przycisk Dodaj.

3.W oknie Definicja pory nocnej podaj:

Nazwę dla definiowanej pory nocnej.

Skrót nazwy dla definiowanej pory nocnej.

Początek i koniec pory nocnej.

Priorytet wykorzystywany do rozstrzygania konfliktów gdy jednego dnia występuje więcej niż jedna definicja pory nocnej. Im wyższa wartość tym wyższy priorytet.

Zaznacz pole Aktywna pora nocna. Definicje z odznaczonym polem nie są widoczne na listach wyboru pory nocnej.

4.Aby zapisać definicją pory nocnej kliknij przycisk Zapisz.

 

Aby ustawić porę nocną dla firmy:

1.Przejdź do okna Firma \ zakładka Kalendarz.

2.Z menu Pora nocna wybierz definicję pory nocnej dla Firmy.

3.Aby potwierdzić zmiany kliknij przycisk Zapisz.

 

 

Dowiedz się więcej:

Pora nocna

 

 

Parametry podatkowe Godziny pracy