Firma > Parametry ZUS

Drukuj

Parametry ZUS

Parametry ZUS (ustawowe), czyli procent składek na ubezpieczenia emertytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne są domyślnie ustawione w programie. Parametry aktualizowane są wraz z nową wersją programu. Jedynie procent składki na ubezpieczenie wypadkowe może być ustalany odrębnie dla każdej firmy. Parametry ZUS (indywidualne) ustawiane są bezpośrednio przez użytkownika programu. Wartości parametrów ZUS – ustawowych i indywidualnych uwzględniane są przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników z ZUS.

 

Powyższe zestawy możesz otworzyć wybierając kolejno: Firma > zakładka Dane kadrowe > lista Zestaw > ZUS > Parametry ZUS (ustawowe) lub Parametry ZUS (indywidualne).

 

 

Dodawanie rachunków bankowych Parametry podatkowe