Firma > Wprowadzanie danych firmy

Drukuj

Wprowadzanie danych firmy

Aby wprowadzić podstawowe dane firmy

1.W oknie Firma \ zakładka Dane firmy wybierz przycisk Edytuj dane firmy.

2.Wybierz przycisk Edytuj.

 

img_kip_93

 

hmtoggle_plus1Przyciski poleceń

hmtoggle_plus1Dane firmy

 

Dane firmy możesz przeglądać w oknie Firma > zakładka Dane kadrowe > zestaw Dane firmy \ Dane firmy.

 

Zmiana danych firmy

Jeśli potrzeba modyfikacji danych wynika z formalnej ich zmiany - np. zmiana nazwy firmy, czy adresu dodaj nowy okres obowiązywania danych firmy - przycisk Nowy zakres. W otwartym okienku Nowy okres danych firmy podaj pierwszy dzień obowiązywania nowych danych firmy, na tej podstawie zostanie dodany nowy okres obowiązywania, w którym możesz uzupełnić zmienione dane. Od tej pory dane będą istnieć w dwóch wersjach z podziałem na okresy ich obowiązywania.

 

Zmiana nazwy firmy oraz numeru NIP wymaga w przeciągu 60 dni ponownej aktywacji numerów licencji.

 

Aby wprowadzić pozostałe dane firmy

1.W oknie Firma przejdź na zakładkę Dane kadrowe.

2.Z rozwijanego pola Zestaw wybierz Dane firmy > Dane Firmy.

3.Wprowadź pozostałe dane kadrowe firmy. Edycja danych kadrowych >>

 

  Dodawanie rachunków bankowych