Operacje zbiorcze > Zbiorcza edycja zdarzeń

Drukuj

Zbiorcza edycja zdarzeń

Po zaznaczeniu w oknie Pracownicy [Ctrl+1] pracowników i wybraniu z menu podręcznego Operacje zbiorcze > Zbiorcza edycja zdarzeń otwierane jest okno Zbiorcza edycja zdarzeń dla grupy pracowników.

Okno Zbiorczej edycji zdarzeń prezentuje równolegle kalendarze pracowników i umożliwia pracę ze zdarzeniami tak jak to ma miejsce na zakładce pracownika Kalendarz.

 

 

Wstawianie zdarzeń dla wybranych pracowników

1.W kolumnie Ico_selekcja oznacz pracowników, dla których chcesz wstawić zdarzenia.

2.Zaznacz dzień w wierszu nagłówka kalendarza.

img_zb_wst_zd

 

3.Kliknij przycisk b_zbiorcze_wst_zdarz i z menu wybierz Zaznaczonym. Aby wykonać inicjalizację dla wszystkich pracowników wybierz Wszystkim.

4.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu wybierz Zdarzenie i określ daty jego wystąpienia.

5.Kliknij Zapisz. Zdarzenia zostaną wprowadzone do kalendarzy pracowników bez ich realizacji.

 

Aby zbiorczo zrealizować zdarzenia przejdź do Dziennika zdarzeń.

 

 

Wstawianie zdarzeńWstawianie zdarzenia dla pracownika

hmtoggle_plus1Usuwanie zdarzenia

hmtoggle_plus1Filtrowanie wyświetlonych zdarzeń

 

 

Dowiedz się więcej:

Zbiorcza realizacja zdarzeń

Zbiorcze wprowadzanie danych kadrowych

Zbiorcza inicjalizacja kalendarzy

Zbiorcza inicjalizacja kalendarzy Zbiorcza zmiana wartości