Informacje podstawowe > Dodawanie zdarzenia > Zdarzenia - zakładka atrybuty

Drukuj

Zdarzenia – zakładka Atrybuty

W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu, na zakładce Atrybuty możesz przeglądać i modyfikować dane związane z wystąpieniem wybranego zdarzenia.

 

Okno Atrybuty poza standardowym dla tego typu okien paskiem narzędzi, zawiera następujące cechy i informacje:

Wystąpienie trwające od dnia... do dnia... – możesz wstawić okres, w którym ma wystąpić edytowane zdarzenie (dla zdarzeń okresowych)

Wystąpienie w dniu – możesz wstawić okres, w którym ma wystąpić edytowane zdarzenie (dla zdarzeń jednodniowych)

Czas wystąpienia od godziny... do godziny... – możesz wpisać w jakich godzinach ma wystąpić edytowane zdarzenie (tylko dla zdarzeń związanych z czasem pracy)

Przypomnienie o wystąpieniu zdarzenia...dzień/dni wcześniej – możesz wpisać, o ile dni wcześniej program ma przypomnieć o wystąpieniu edytowanego zdarzenia

Opis zdarzenia – opis edytowanego zdarzenia

Kalendarz –  informacja, z jakim kalendarzem związane jest edytowane zdarzenie

Status – status zdarzenia

Utworzył(a) Data utworzenia – kto i kiedy utworzył edytowane zdarzenie

Zmodyfikował(a) Data modyfikacji – kto i kiedy zmodyfikował dane zdarzenie

 

Dla zdarzeń o określonym czasie trwania, np. typu Choroba, Urlop wypoczynkowy, w części Wystąpienie zdarzenia pojawiają się dodatkowe przyciski:

B_zdazdk1

Długość zdarzenia – możesz określić datę początkową oraz ile dni ma trwać dane zdarzenie.

B_zdazdl1

Pokaż datę końcową – możesz określić datę początkową i datę końcową wystąpienia zdarzenia.

B_zdazdd1

Ustaw domyślną datę końcową –  ustawia datę domyślną zakończenia zdarzenia, taką jaka jest ustalona w definicji zdarzenia.

 

Dla niektórych zdarzeń, np: typu Choroba, Urlop wypoczynkowy pojawia się dodatkowe pole Okres rozliczeniowy. Umożliwia ono wybór okresu, w którym zdarzenie zostanie rozliczone.