O programie > Użytkownicy programu > Jak to zrobić - Kasjer

Drukuj

Jak to zrobić - Kasjer

Rejestry pieniężne

Dodawanie rejestru

Usuwanie rejestru

Edycja rejestru

Dołączanie notatki

 

Zestawienia dostępne w kartotece pieniędzy

Wykonaj raport

Zestawienie wybranych dokumentów

Płatności za okres

Należności i zobowiązania za okres

Raporty płatności

 

Operacje dostępne w oknie Raporty płatności

Wykonaj raport

Eksport danych

Eksport dokumentów płatności przez Connect

Zmiana numeru raportu

 

Operacje dostępne w kartotece pieniędzy

Drukowanie dokumentów

Ustawianie znacznika

Usuwanie dokumentów