Jak to zrobić? > Pieniądze > Eksport raportów płatności - procedura

Drukuj

Eksport raportów płatności - procedura

1.W otwartym oknie Raporty płatności zaznaczyć te raporty płatności, które chcemy wyeksportować do programu finansowo-księgowego.

2.Kliknąć przycisk Operacje i wybrać polecenie Eksport danych do FK. Otworzy się okno dialogowe Eksport danych wybranych raportów płatności

3.Wybrać jeden z rodzajów eksportu danych i kliknąć przycisk Wykonaj. Otworzy się okno Eksport danych raportów płatności do FK.

4.Wpisać w pole Wskaż katalog, w którym mają być umieszczone dane ścieżkę do katalogu dyskowego (folderu) w którym ma być umieszczony wyeksportowany plik z dokumentami. Można też wskazać przycisk Przeglądaj i ustalić położenie katalogu w oknie Wybierz katalog.

5.Aby wystawione dokumenty mogły być eksportowane tyko raz, należy zaznacz pola Nie eksportuj oznakowanych * dokumentów i * Oznaczaj wyeksportowane dokumenty. Przy próbie ponownego eksportu, edycji lub anulowania dokumentów zaznaczonych jako wyeksportowane program uniemożliwia wykonanie tych czynności i wyświetla odpowiedni komunikat.

6.Aby wszystkie wybrane raporty płatności zostały przesłane do Finanse i Księgowość jako jeden raport zbiorczy, należy zaznaczyć pole wyboru Eksportuj jako raport zbiorczy.

7.Wybrać przycisk OK.