Jak to zrobić? > Pieniądze > Zmiana numeru raportu płatności

Drukuj

Zmiana numeru raportu płatności

1.W otwartym oknie Raporty płatności należy zaznaczyć raport, którego numer chcemy zmienić.

2.Kliknąć przycisk Operacje i wybrać polecenie Zmiana numeru raportu. Otworzy się okno, umożliwiające zmianę numeru seryjnego oraz pełnego numeru raportu płatności.

3.Wpisać w pola nowe wartości.

4.Aby zapisać zmiany, należy wybrać przycisk OK, aby zrezygnować z wprowadzania zmian – przycisk Anuluj.