Jak to zrobić? > Dokumenty > Drukowanie dokumentów

Drukuj

Drukowanie dokumentów

1.Wybrać polecenie Pieniądze z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Pieniądze na pasku narzędziowym. Pojawi się okno kartoteki pieniędzy.

2.Zaznaczyć na liście dokumenty, które mają być wydrukowane.

3.Wybrać przycisk Operacje i polecenie Drukowanie dokumentów. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Drukowanie dokumentów.

4.W polu Liczba wydruków określić, w ilu egzemplarzach ma być wydrukowany każdy z dokumentów.

5.W polu Napis wybrać z listy napis, który będzie drukowany na wybranych dokumentach.

6.Wybrać przycisk OK. Wybrane dokumenty zostaną wydrukowane na domyślnej drukarce.