Strona startowa

Drukuj

Zestawienia

Polecenia tej zakładki umożliwiają wykonanie raportu i uzyskanie różnych zestawień.

 

Zobacz także:

Bilans

Rachunek zysków i strat

Grupowy – Księgi

Grupowy – Spr. fin. i VAT

Wydruk bilansu

Wydruk RZiS

Dokumenty o innym okresie VAT

Zestawienie rejestrów VAT