Strona startowa

Drukuj

Urzędy

Zakładka zawiera raporty:

 

Krajowa inf. pods. VAT-27 – raport tworzy zestawienie dokumentów uwzględnianych na deklaracji VAT-27.

Jednolity plik kontrolny – raport przygotowuje Jednolity plik kontrolny (JPK), który można przesłać organom podatkowym i organom kontroli skarbowej.

 

Użytkownik może tutaj dodawać własne raporty za pomocą języka raportów.

 

Przeniesione raporty

Informacja pods. VAT-UE –  (przeniesione do Deklaracje (Ctrl+8) > Zestawienia) składana przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE, przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów lub wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych.

Parametry deklaracji – (przeniesione do Deklaracje (Ctrl+8) > Ustawienia)umożliwia dostosowanie formuł pól obliczeniowych deklaracji podatku dochodowego do kalkulacyjnego bądź porównawczego wariantu prowadzenia RZiS. Raport umożliwia również zastosowanie obowiązujących zaokrągleń.

Jednolity plik kontrolny – (przeniesione do Deklaracje (Ctrl+8) > Raporty JPK)raport przygotowuje Jednolity plik kontrolny (JPK), który można przesłać organom podatkowym i organom kontroli skarbowej.