Strona startowa

Drukuj

Definiowanie

Menu Raporty > Definiowanie zawiera polecenia umożliwiające definiowanie i modyfikowanie definicji raportów.

 

Symfonia daje możliwość definiowania własnych raportów i zestawień opierających się na informacjach zawartych w księgach, kartotekach i rejestrach VAT. Definiowanie własnego raportu polega na napisaniu programu w języku ambasic.

 

Bogaty zestaw funkcji dostarczających zagregowanych danych o obrotach i saldach kont oraz o kwotach umieszczanych w wybranych pozycjach bilansu i rachunku zysków i strat pozwala na stosunkowo proste budowanie własnych raportów. Język tworzenia raportów zapewnia pełną kontrolę poprawności składni i wykonania raportu.

 

Tworzenie własnych raportów w oparciu o język AmBasic polecamy tym, którzy mają pewne doświadczenie w programowaniu lub mogą zlecić wykonanie takich raportów osobom o niezbędnym doświadczeniu. Przed podjęciem próby definiowania własnych raportów zapoznaj się z pomocą do języka raportów AmBasic.

 

Po wybraniu listka zakładki Definiowanie raportów i określenia zakładki w menu Raporty, w jakiej nowy raport ma być dostępny, lub okna, z którego raport będzie dostępny, otwiera się Generator raportów, w którym możesz utworzyć nowy raport lub zmodyfikować istniejący.

 

W pozostałych grupach:

Zbiory systemowe – zawierają raporty używane przez program. Nie można ich usunąć ale w uzasadnionych sytuacjach można je modyfikować.

Zbiory pomocnicze – zawierają pomocnicze definicje raportów, które nie będą uruchamiane samodzielnie ale będą wykorzystywane przez inne raporty.

 

Możliwe jest również wykonanie raportów zapisanych na dysku, utworzonych z wykorzystaniem dowolnego edytora tekstów ASCII. W tym celu w oknie definiowania raportów jako nazwę raportu należy wpisać pełną ścieżkę dostępu poprzedzoną znakiem @ (np. @c:\raporty\testowy.txt). Zawartość pola edycyjnego jest ignorowana. Brak pełnej ścieżki dostępu (do 30 znaków wraz z nazwą) spowoduje wystąpienie błędu "plik nie został odnaleziony".