Stosunek pracy > Aneks do umowy o pracę

Drukuj

Aneks do umowy o pracę

W zależności od zawartej z pracownikiem umowy o pracę, dostępne są następujące zdarzenia aneksu do umowy o pracę:

Aneks do umowy o pracę

Aneks do umowy o pracę - dniówka

Aneks do umowy o pracę - stawka godzinowa

 

Ze zdarzeniem aneksu do umowy o pracę związane są operacje, automatycznie wykonywane po zatwierdzeniu tego zdarzenia. Ich lista znajduje się na zakładce Akcje okna zdarzenia.

 

Jak to zrobić - dodawanie zdarzeń >>

 

Aby zrealizować zdarzenie Aneks do umowy o pracę

Przycisk Zatwierdź uruchomi realizację zdarzenia.

W kolejnych oknach:

1.Edycja elementu kadrowego "Pracownik" – wybierz ostatnią wartość dla umowy o pracę i wprowadź informacje o zmienionych warunkach umowy.

2.Aneks do umowy o pracę – możesz ustawić parametry, a następnie wydrukować aneks do umowy o pracę. Zaznaczenie Wyświetlenie wyników raportu w programie MS Office umożliwia przygotowanie własnego formularza w programie MS Word.

 

Zmiany harmonogramu pracy na inny niż tydzień 40 godzinny, np. na część etatu wiążą się z dodatkowymi krokami - ustaleniem harmonogramu czasu pracy.

 

Jeśli zmieniłeś w aneksie umowy o pracę stawkę wynagrodzenia pracownika, to na zakładce Płace \ Wynagrodzenie możesz sprawdzić, jak zmieniło się wynagrodzenie pracownika. W przypadku zmiany kwoty wynagrodzenia zasadniczego w trakcie miesiąca, składnik Wynagrodzenie zasadnicze zostanie obliczony, jako średnia ważona dni roboczych z wartości kwot wynagrodzenia zasadniczego.

 

 

Dowiedz się więcej:

Jak dodawać zdarzenia

Jak realizować zdarzenia

 

Uaktywnienie bilansów okresowych Rozwiązanie umowy o pracę