Deklaracje ZUS > ZUS ERP-7

Drukuj

Zaświadczenie ERP-7

Aby samodzielnie uruchomić raport Zaświadczenie ERP-7:

1.Wybierz dzień wykonania raportu w kalendarzu pracownika i kliknij b_wstaw_zdarz.

2.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu wybierz 5 Rozliczenia \ 12 ZUS \ Zaświadczenie ERP-7.

3.Kliknij przycisk Zatwierdź.

4.W oknie Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7 uzupełnij parametry raportu. Opis raportu - Zaświadczenie ERP-7 >>

5.Kliknij przycisk Wykonaj.

6.Wyświetlony zostanie podgląd wydruku zaświadczenia płatnika składek ZUS ERP-7. Aby wydrukować kliknij przycisk B_PRNRAP2.

 

Zdarzenie Rozwiązanie stosunku pracy zawiera domyślnie nieaktywną akcję Wykonanie raportu 'Zaświadczenie ERP-7'. Aby akcja została wykonana oznacz ją w pierwszej kolumnie flagą, przed zatwierdzeniem zdarzenia.

 

rap_erp7_03

 

Jeśli zaświadczenie ERP-7 przygotowywane jest za więcej niż 20 lat to kolejne lata zostaną wykazane na dodatkowym zaświadczeniu.

 

Zobacz także:

Informacja ZUS do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7