Deklaracje ZUS > Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA

Drukuj

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA

Uzupełnienie danych dla wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń ZUS ZWUA jest jeną z akcji wykonywanych przez zdarzenie Rozwiązanie stosunku pracy. Zdarzenie ustawia również daty zakończenia obowiązywania danych w zestawie Zgłoszenie ZUS ZUA/ZZA.

 

Dane potrzebne do wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń ZUS ZWUA można też wprowadzić w zestawie kadrowym ZUS > Dane rejestracyjne > Wyrejestrowanie ZWUA.

 

Innym sposobem na wprowadzenie danych i przygotowanie pliku zgłoszenia dla programu Płatnik jest rejestracja zdarzenia Wyrejestrowanie ZUS ZWUA. W tym celu:

1.Wybierz dzień zgłoszenia danych w kalendarzu pracownika i kliknij przycisk b_wstaw_zdarz.

2.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu wybierz zdarzenie 5 Rozliczenia > 12 ZUS > Wyrejestrowanie ZUS ZWUA.

3.Kliknij przycisk Zatwierdź.

4.W kolejnych oknach:

Wyrejestrowanie ZWUA wprowadź dane dla wyrejestrowana z ubezpieczeń.

Zgłoszenie ZUA/ZZA sprawdź daty zakończenia obowiązywania danych zgłoszenia do ubezpieczeń.

5.Kliknij przycisk Zapisz.

6.W oknie Deklaracja ZUS ZWUA określ parametry przygotowywanego dla programu Płatnik pliku XML.

7.Kliknij przycisk OK. Wykonanie operacji zostanie potwierdzone komunikatem.

 

Zobacz także:

Eksport do programu Płatnik

Weryfikacja poprawności danych rejestracyjnych ZUS

Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA/ZZA