Kartoteki > Definicje szablonów list płac > Definicje szablonów list płac - Zestawy raportów

Drukuj

Definicje szablonów list płac – Zestawy raportów

Zestawy raportów tworzone w oknie Definicje szablonów list płac wykorzystywane są w Szablonach list płac do określenia raportów wykonywanych:

przed wyszukaniem zdarzeń w trakcie naliczania/zamykania okresu,

przed naliczeniem/zamknięciem okresu,

po naliczeniu/zamknięciu okresu.

 

Tworzenie nowego zestawu raportów

1.W kartotece Definicje szablonów list płac wybierz katalog Zestawy raportów.

2.Kliknij przycisk B_KATDOD1.

3.W oknie Nowy katalog podaj nazwę tworzonego zestawu.

4.Zatwierdź operację przyciskiem Utwórz.

 

Dodawanie raportów do zestawu

1.W kartotece Definicje szablonów list płac wybierz katalog Zestawy raportów.

2.Kliknij przycisk Dodaj.

3.W oknie Wybór raportów wybierz element.

4.Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać wybrany element.

5.Po zakończeniu dodawania zamknij okno przyciskiem Zamknij.

 

Ustawienia raportów w zestawie

Dla raportów znajdujących się w zestawie można zdefiniować warunki ich wykonania.

W kolumnie Kiedy z rozwijanego menu można ustawić w jakiej sytuacji raport zostanie wykonany:

ico_nalicz

przy naliczeniu pracownika

kiedy_zam_prac

przy zamknięciu pracownika

kiedy_zam_okr

przy zamknięciu okresu

kiedy_zawsze

zawsze (czyli wszystkie powyższe możliwości)

 

Flaga flag_rr w kolumnie oznaczonej ikoną rap_pyt określa, czy przed wykonaniem raportu wyświetlone zostanie zapytanie Czy chcesz wykonać raport? Raporty oznaczone kolumną będą wymagały potwierdzenia przed wykonaniem.

 

W kolumnie B_DOK4 wyświetlana jest ikona oznaczająca typ raportu.

 

 

Dowiedz się więcej:

Dodawanie okresów płacowych

Naliczanie okresów

Zamykanie okresów

Otwieranie zamkniętego okresu

Usuwanie okresu

Ustalanie kolejności wypłat

Ustalanie domyślnego okresu

Definiowanie szablonów list płac