Kartoteki > Definicje szablonów list płac > Definicje szablonów list płac - Zestawy elementów

Drukuj

Definicje szablonów list płac – Zestawy elementów

Zestawy elementów wykorzystywane są w Szablonach list płac do określenia dodatkowych elementów do naliczenia wraz z okresem.

 

Aby utworzyć nowy zestaw elementów

1.W kartotece Definicje szablonów list płac wybierz katalog Zestawy elementów.

2.Kliknij przycisk B_KATDOD1.

3.W oknie Nowy katalog podaj nazwę tworzonego zestawu.

4.Zatwierdź operację przyciskiem Utwórz.

 

Aby dodać elementy do zestaw elementów

1.W kartotece Definicje szablonów list płac wybierz katalog Zestawy elementów.

2.Kliknij przycisk Dodaj.

3.W oknie Wybór zestawu elementów wybierz element.

4.Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać wybrany element.

5.Po zakończeniu dodawania zamknij okno przyciskiem Zamknij.

 

 

Dowiedz się więcej:

Dodawanie okresów płacowych

Naliczanie okresów

Zamykanie okresów

Otwieranie zamkniętego okresu

Usuwanie okresu

Ustalanie kolejności wypłat

Ustalanie domyślnego okresu

Definiowanie szablonów list płac