Strona startowa

Drukuj

Skróty klawiszowe

Dla przyspieszenia pracy z programem i dla szybszego wprowadzania danych zdefiniowano w programie Handel klawisze skrótów.

Co to są Klawisze skrótów

Wywoływanie głównych funkcji programu

Praca w oknach kartotek

Dokumenty

Kontrahenci

Pracownicy

Urzędy

Towary

Wpisywanie i przeglądanie danych

Ogólne klawisze Windows — sterowanie oknami

Praca w oknach dialogowych

Poruszanie się w oknie podglądu zestawienia