Skróty klawiszowe > Klawisze skrótów dla listy towarów

Drukuj

Klawisze skrótów dla listy towarów

Aby:

Należy nacisnąć:

Otworzyć okno wprowadzania danych towaru

Ctrl+T

Dołączyć notatkę                

Ctrl+N

Zaznaczyć kolejne elementy listy        

Shift +strzałka

Zaznaczyć wybrane elementy listy        

Ctrl+strzałka, po wybraniu pozycji Ctrl+spacja

Przełączyć zaznaczenie wszystkich elementów listy                

Ctrl+A  

Przełączyć zaznaczenie wybranych (zaznaczonych) elementów listy

Ctrl+O

Przełączyć zaznaczenie bieżącego elementu listy        

Ctrl+spacja