Skróty klawiszowe > Klawisze skrótów - okno podglądu zestawienia

Drukuj

Klawisze skrótów - okno podglądu zestawienia

Aby zawartość okna:

Należy nacisnąć:

przesunąć o 1/10 rozmiaru okna

jeden z klawiszy kierunkowych ,

przesunąć o rozmiar ekranu                

klawisz PgDown lub PgUp

przesunąć do lewej krawędzi strony raportu

klawisz Home

przesunąć do prawej krawędzi strony raportu

klawisz END

powiększyć do 150 % aktualnego rozmiaru

klawisz INS lub dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszki

pomniejszyć do 75% aktualnego rozmiaru        

klawisz DEL lub dwukrotnie kliknąć prawym przyciskiem myszki

przesunąć do początku pierwszej strony

kombinację klawiszy CTRL+ Home

przesunąć na koniec ostatniej strony        

kombinację klawiszy CTRL+ End

przesunąć do początku aktualnej lub poprzedniej strony

kombinację klawiszy CTRL+ PgUp

przesunąć do początku następnej strony        

kombinację klawiszy CTRL+ PgDown

pomniejszyć trzykrotnie wskazane miejsce raportu na czas ustalenia nowego miejsca do przeglądania

klawisz CTRL i trzymając wciśnięty ten klawisz nacisnąć prawy przycisk myszki. Po wskazaniu nowej interesującej części raportu, należy zwolnić przycisk myszki i klawisz CTRL

powiększyć trzykrotnie na chwilę wskazane miejsce raportu

klawisz CTRL i trzymając wciśnięty ten klawisz nacisnąć lewy przycisk myszki. W celu przywrócenia poprzedniego powiększenia należy zwolnić przycisk myszki i klawisz CTRL