Skróty klawiszowe > Ogolne klawisze Windows 

Drukuj

Ogólne klawisze Windows — sterowanie oknami

Aby:

należy wcisnąć:

zamknąć okno

Ctrl+F4

przejść do następnego otwartego okna

Ctrl+F6

przełączyć się do ostatnio używanego programu; można przełączyć się do dowolnego okna naciskając wielokrotnie klawisz Tab przy wciśniętym klawiszu Alt

Alt+Tab

wywołać Pomoc

F1

wywołać Menu start

Ctrl+Esc

wyświetlić menu podręczne wybranego elementu

Shift+F10

wyciąć i umieścić w schowku zaznaczony tekst

Ctrl+X

skopiować zaznaczony tekst do schowka

Ctrl+C

usunąć

Del

cofnąć ostatnią operację

Ctrl+Z

zakończyć działanie programu

Alt+F4

wywołać menu sterowania programu

Alt+spacja

wywołać menu sterowania dokumentu

Alt+minus

uaktywnić następne okno w programie

Ctrl+F6

uaktywnić następne okno w oknie dzielonym

F6

uaktywnić poprzednie okno w oknie dzielonym

Shift+F6