Skróty klawiszowe > Klawisze skrótów - praca w oknach kartotek

Drukuj

Klawisze skrótów - praca w oknach kartotek

Aby:

Należy nacisnąć:

Dodać rodzaj, katalog na drzewku lub pozycję na liście

Ctrl + plus (z klawiatury numerycznej)

Usunąć rodzaj, katalog na drzewku lub pozycję na liście

Ctrl + minus (z klawiatury numerycznej)        

Skopiować do schowka

Ctrl+C                

Wkleić ze schowka

Ctrl+V                

Rozwinąć gałąź drzewka

plus (z klawiatury numerycznej)        

Zwinąć gałąź drzewka

minus (z klawiatury numerycznej)

Przejść do następnej pozycji na drzewku lub liście

Tab

Przejść do poprzedniej pozycji na drzewku lub liście

Shift+Tab