Skróty klawiszowe > Klawisze skrótów dla listy pracowników

Drukuj

Klawisze skrótów dla listy pracowników

Aby:

Należy nacisnąć:

Dołączyć notatkę        

Ctrl+N

Zaznaczyć kolejne elementy listy        

Shift +strzałka

Zaznaczyć wybrane elementy listy        

Ctrl+strzałka, po wybraniu pozycji Ctrl+spacja

Przełączyć zaznaczenie wszystkich elementów listy        

Ctrl+A

Przełączyć zaznaczenie wybranych (zaznaczonych) elementów listy

Ctrl+O

Przełączyć zaznaczenie bieżącego elementu listy

Ctrl+spacja