Skróty klawiszowe > Klawisze skrótów - praca w oknach dialogowych

Drukuj

Klawisze skrótów - praca w oknach dialogowych

Aby:

Należy nacisnąć:

Przejść do następnego pola

Tab

Przejść do poprzedniego pola

Shift+Tab

Przejść do pola z literą podkreśloną w opisie pola        

Alt+litera

Zmienić stan pola wyboru lub wybrać pozycję z listy

Spacja

Otworzyć lub zamknąć (strzałka w dół lub w górę) opuszczaną listę

Alt+strzałka

Zamknąć okno dialogowe

Esc lub Alt+F4

Wybrać domyślny przycisk (najczęściej OK)

Enter