Skróty klawiszowe > Klawisze skrótów - główne funkcje programu

Drukuj

Klawisze skrótów - główne funkcje programu

Firma (tryb "bez firmy")        

Aby:

Należy nacisnąć:

 

Założyć nową firmę

Alt+F, N

Otworzyć istniejącą firmę        

Alt+F, O

Dołączyć firmę do programu

Alt+F, D

Odłączyć firmę        

Alt+F, Z

Sprawdzić poprawność danych        

Alt+F, P

Wykonać kopię bezpieczeństwa

Alt+F, B

Odtworzyć dane z kopii        

Alt+F, <--

Otworzyć jedną z dołączonych firm

Alt+F, 1....

Zakończyć pracę z programem

Alt+F4

 

Firma (tryb "firma")                

Aby:

Należy nacisnąć:

Zmienić użytkownika        

Alt+F, E

Zaimportować dane        

Alt+F, M

Zakończyć pracę z firmą

Alt+F, O

 

Kartoteki

Aby:

Należy nacisnąć:

Kartotekę dokumentów sprzedaży

Ctrl+1

Kartotekę dokumentów magazynowych

Ctrl+2

Kartotekę dokumentów zakupu                

Ctrl+3

Kartotekę bufora        

Ctrl+B

Kartotekę kontrahentów        

Ctrl+4

Kartotekę towarów        

Ctrl+5

Kartotekę pracowników        

Ctrl+R

Kartotekę urzędów        

Ctrl+U

Kartotekę pieniędzy        

Ctrl+6

Kartotekę ustawień

Ctrl+7

Kartotekę raportów        

Ctrl+8

 

Okno                                        

Aby:

Należy nacisnąć:

Ustawić otwarte okna w kaskadę

Alt+K, K

Uporządkować ikony

Alt+K, U

Zamknąć wszystkie otwarte okna        

Alt+K, Z

 

Pomoc                                        

Aby:

Należy nacisnąć:

Wyświetlić spis treści pomocy        

Alt+C, T

Wyświetlić temat pomocy Windows

Alt+C, K

Wyświetlić okno z informacjami o programie

Alt+C, O