Jak to zrobić? > Jak to zrobic - wspolpraca 

Drukuj

Księgowania - współpraca z programem finansowo-księgowym

Kartoteki FK

Ustalanie sposobu uzgadniania kartotek kontrahentów, pracowników i urzędów z odpowiednimi kartotekami programu Finanse i Księgowość

 

Parametry księgowań

Tworzenie wzorca parametru księgowania

Usuwanie wzorca parametru księgowania

Tworzenie parametru księgowania

Usuwanie parametru księgowania

Przypisywanie parametru księgowania do kontrahenta, pracownika, urzędu lub towaru

 

Schematy księgowań

Edycja wzorca schematu księgowania

Tworzenie schematu księgowania

Usuwanie schematu księgowania

Przypisywanie schematu księgowania do dokumentu

Przypisywanie schematu księgowania do pozycji dokumentu