Jak to zrobić? > Księgowania - współpraca z programem finansowo-księgowym > Schematy księgowania - przypisywanie

Drukuj

Schematy księgowania - przypisywanie

Przypisywanie schematu księgowania do dokumentu:

1.W dokumencie otwartym na stronie Inne należy wybrać nazwę odpowiedniego schematu z opuszczanej listy otwieranej kliknięciem przycisku 0prz_dn6 obok pola księgowanie.

2.Kliknąć przycisk OK.

 

Przypisywanie schematu księgowania do pozycji dokumentu:

1.W dokumencie otwartym na stronie Towary kliknąć przycisk 0PRZ_LT obok pola ilość. Otworzy się okno Właściwości pozycji.

2.Z opuszczanej listy otwieranej kliknięciem przycisku 0PRZ_LT obok pola Księgowanie wybrać nazwę odpowiedniego schematu.

3.Kliknąć przycisk OK.