Jak to zrobić? > Księgowania - współpraca z programem finansowo-księgowym > Parametry księgowania - usuwanie

Drukuj

Parametry księgowania - usuwanie

1.Należy otworzyć okno kartoteki Ustawienia, używając przycisku Ustawienia, menu (Kartoteki > Ustawienia) lub klawiszy skrótów (Ctrl+7 ).

2.Rozwinąć pozycję Współpraca z FK > Parametry księgowań.

3.Wybrać jedną z dostępnych kategorii (Ogólne, Kontrahenci, Pracownicy, Towary, Urzędy). W ramce po prawej stronie okna wyświetli się lista zdefiniowanych dla tej kategorii parametrów księgowań.

4.Wybrać z listy parametr, który chcemy usunąć, i kliknąć przycisk Usuń. Program prosi o potwierdzenie operacji.