Jak to zrobić? > Księgowania - współpraca z programem finansowo-księgowym > Edycja wzorca schematu księgowania - procedura 

Drukuj

Edycja wzorca schematu księgowania - procedura

Program zawiera wstępnie zdefiniowany wzorzec schematu księgowania dla każdej z kategorii dokumentów (Eksport, Import, Magazyn, Płatności, Sprzedaż, Zakup).

 

Wzorzec ten można modyfikować. Aby to zrobić:

1.Otworzyć okno kartoteki Ustawienia, używając przycisku Ustawienia, menu (Kartoteki > Ustawienia) lub klawiszy skrótów (Ctrl+7)

2.Wybrać pozycję Współpraca z FK > Schematy księgowań.

3.Wybrać jedną z dostępnych kategorii (Eksport, Import, Magazyn, Płatności, Sprzedaż, Zakup). W ramce po prawej stronie okna wyświetli się lista zdefiniowanych dla tej kategorii schematów księgowań.

4.Kliknąć przycisk Wzorzec. Otworzy się okno opisujące wzorzec schematu księgowania dla wybranej kategorii dokumentów.

5.Kliknąć przycisk Edytuj. Wyświetli się ramka opisująca zapisy księgowe tworzące wzorzec.

6.Wprowadzić odpowiednie zmiany do definicji wzorca.

7.Kliknąć przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany lub przycisk Anuluj, by zamknąć okno bez zapisywania zmian.