Jak to zrobić? > Księgowania - współpraca z programem finansowo-księgowym > Schematy księgowania - tworzenie

Drukuj

Schematy księgowania - tworzenie

1.Należy otworzyć okno kartoteki Ustawienia, używając przycisku Ustawienia, menu (Kartoteki > Ustawienia) lub klawiszy skrótów (Ctrl+7)

2.Rozwinąć pozycję Współpraca z FK >Schematy księgowań.

3.Wybrać jedną z dostępnych kategorii. W ramce po prawej stronie okna wyświetli się lista zdefiniowanych dla tej kategorii schematów księgowań.

4.Kliknąć przycisk Nowy. W ramce po prawej stronie okna wyświetli się formularz definiowania schematu księgowania.

5.Określić nazwę schematu księgowania, oraz jej skrót umieszczany w dokumentach.

6.Określić nazwę schematu księgowania dla korekty

7.Ustalić treść opisującą księgowanie w programie Finanse i Księgowość

8.Utworzyć zapisy księgowe, tworzące schemat. Dla każdego zapisu należy podać następujące parametry:

strona - winien lub ma

konto - numer konta, także z możliwością wykorzystania makr i parametrów,

równoległy - zaznaczenie tego pola określa, że zapis będzie traktowany jako księgowanie równoległe

typ kwoty - czy określenie kwoty odnosi się do dokumentu czy pozycji, dla dokumentów płatności, które zawierają tylko jedną pozycję jest to zawsze kwota dokumentu,

określenie kwoty - liczba podana w polu mnożnik (w polu kwota wybrane 1.00), lub jedna z kwot występujących w dokumencie danej klasy. Będą to:

w dokumentach magazynowych:

wartość przychód, wartość rozchód i saldo przychód - rozchód (wartość),

w dokumentach płatności:

kwota dokumentu (wartość),

w dokumentach sprzedaży (w tym eksportu) i zakupu:

netto, brutto i VAT,

w dokumentach importu:

netto (podstawa opodatkowania podatkiem VAT), VAT, brutto, cło, akcyza oraz wartość towaru (kwota netto bez cła i akcyzy).

opis - treść opisująca zapis

pozycja - numer pozycji w dokumencie księgowym. Na pozycję składają się dwa lub więcej zapisów, jeden na stronę winien lub ma i pozostałe na stronę przeciwstawną. Schemat księgowania może zawierać dowolną liczbę pozycji.

9.Kliknąć przycisk Zapisz, aby zapisać wprowadzony schemat lub przycisk Anuluj, by zamknąć okno definiowania schematów bez zapisywania zdefiniowanego schematu.