Jak to zrobić? > Księgowania - współpraca z programem finansowo-księgowym > Usuwanie wzorca parametru 

Drukuj

Wzorce parametrów - usuwanie

1.Należy otworzyć okno kartoteki Ustawienia, używając przycisku Ustawienia, menu (Kartoteki > Ustawienia ) lub klawiszy skrótów (Ctrl+7).

2.Rozwinąć pozycję Współpraca z FK > Parametry księgowań.

3.Wybrać jedną z kategorii Kontrahenci, Pracownicy, Towary, Urzędy. W ramce po prawej stronie okna wyświetli się lista zdefiniowanych dla tej kategorii parametrów księgowań.

4.Kliknąć przycisk Wzorzec. Otworzy się okno prezentujące wzorce parametrów księgowania dla wybranej kategorii.

5.Wybrać z listy wzorzec do usunięcia i kliknąć przycisk Usuń. Program wyświetli okno informacyjne z prośbą o potwierdzenie operacji

6.Aby usunąć wybrany wzorzec, należy kliknąć przycisk Usuń, aby zamknąć okno bez usuwania wzorca - przycisk Anuluj.