Jak to zrobić? > Księgowania - współpraca z programem finansowo-księgowym > Schematy księgowania - usuwanie

Drukuj

Schematy księgowania - usuwanie

1.Należy otworzyć okno kartoteki Ustawienia, używając przycisku Ustawienia, menu (Kartoteki > Ustawienia ) lub klawiszy skrótów (Ctrl+7 )

2.Rozwinąć pozycję Współpraca z FK > Schematy księgowań.

3.Wybrać jedną z dostępnych kategorii. W ramce po prawej stronie okna wyświetli się lista zdefiniowanych dla tej kategorii schematów księgowań.

4.Wybrać z listy schemat, który chcemy usunąć, i kliknąć przycisk Usuń. Program prosi o potwierdzenie operacji.