Praca z danymi firmy > Strona domowa

Drukuj

Strona domowa

Okno otwiera się bezpośrednio po zalogowaniu do firmy. Jeżeli w module Administracja nie został wprowadzony numer licencji dla modułu e-Faktury, to okno strony domowej jest puste.

 

Jeżeli wprowadzono numer licencji dla modułu e-Faktury, to okno Informuje o stanie procesów biznesowych w danym momencie pracy z programem. Można go wywołać w dowolnej chwili z grupy poleceń Strona domowa. Aby przejść do konkretnego okna obsługującego dany proces, należy kliknąć odpowiadający mu link znajdujący się z prawej strony wybranej operacji. Linki na stronie domowej dotyczą tylko dokumentów elektronicznych.

 

e-Faktury sprzedaży

e-Faktury zakupu

Nieznane pliki

e-Podpisy

Umowy

Przelewy bankowe

Wyciągi bankowe

Operacje bankowe

 

Podstawowe pojęcia