Praca z danymi firmy > Kontrahenci > Kontrahent szczegóły

Drukuj

Kontrahent szczegóły

Okno składa się z paneli przełączanych zakładkami:

 

Szczegóły – lista szczegółowych danych kontrahenta. Pola opisujące dane kontrahenta są edycyjne, co umożliwia zmianę danych. Znajdujące się na dole ustawienie Zlecanie przelewów MPP umożliwia ustawienie dla kontrahenta blokady lub wymogu wystawiania przelewów z mechanizmem podzielonej płatności. W przypadku ustawienia wymogu stosowania przelewów MPP każdy przelew, bez względu na oznaczenie parametru MPP dla dokumentu, realizowany będzie mechanizmem podzielonej płatności.

e-Podpisy – panel z listą e-Podpisów i paskiem narzędziowym.

hmtoggle_plus1 Pasek narzędziowy

Umowy – panel z listą umów i możliwością zarządzania i paskiem narzędziowym.

hmtoggle_plus1Pasek narzędziowy

Dokumenty – gdzie prezentowane są dokumenty sprzedaży i zakupu wystawione dla tego kontrahenta.

Rachunki bankowe – prezentuje listę rachunków bankowych kontrahenta, oraz datę i status ostatniej weryfikacji z białą listą podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej.

hmtoggle_plus1Pasek narzędziowy

Przelewy – prezentowana jest lista elektronicznych zleceń przelewów.

hmtoggle_plus1Pasek narzędziowy

 

Przyciski poleceń:

Zapisz – zapisuje wprowadzone dane.

Anuluj – powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności bez zapamiętywania wprowadzonych zmian.