Praca z danymi firmy > Kontrahenci

Drukuj

Kontrahenci

Okno kontrahentów składa się z trzech części: paska narzędziowego, tabeli z listą umów oraz panelu z danymi szczegółowymi wybranej na liście umowy. Panel podzielony jest na zakładki. Każda zakładka pokazuje jakieś zgrupowane cechy wybranego elementu.

 

Pasek narzędziowy przy pomocy którego możemy wykonywać operacje zawiera następujące predefiniowane filtry:

Wszyscy – pojawia się lista wszystkich kontrahentów wprowadzonych do programu.

Ze zgodą na wysyłkę – pojawiają się tylko kontrahenci którzy mają podpisaną i obowiązującą umowę na przesyłanie dokumentów elektronicznych.

Ze sprzeciwem na wysyłkę – pojawiają się tylko kontrahenci którzy mają zarejestrowany sprzeciw na przesyłanie dokumentów elektronicznych.

Bez umowy na wysyłkę – pojawiają się wyłącznie kontrahenci bez aktywnej umowy o przesyłaniu dokumentów elektronicznych.

 

Tabela z listą kontrahentów składa się z nagłówka oraz listy danych stanowiących wiersze tabeli. Kolumny tabeli opisują poszczególne cechy każdego kontrahenta. Pasek narzędziowy przy pomocy którego możemy wykonywać operacje związane z kontrahentem zawiera następujące polecenia:

Dodaj – otwiera formatkę dodawania dodawania kontrahenta.

Dodaj umowę – otwiera okno kreatora Nowa umowa kontrahenta

Usuń – usuwa zaznaczonych na liście kontrahentów (usunąć można tylko kontrahenta dla którego nie ma wystawionych dokumentów).

 

Menu kontekstowe:

Zmień aktywność

zmienia aktywność lub nieaktywność kontrahenta, czyli to, czy dany kontrahent pojawia się na listach wyboru w programie, czy też nie.

Usuń uzgodnienia kontrahentów

usuwa uzgodnienia dla wybranego kontrahenta (polecenie dostępne tylko z menu kontekstowego).

 

Filtr2 otwiera okno Filtrowanie, gdzie znajdują się dane opisujące nieznane dokumenty po których można je filtrować. Bardzo pomocną funkcją jest możliwość zapisywania zdefiniowanego przez użytkownika filtru. Można to zrobić za pomocą przycisku Zapisz filtr w oknie Filtrowanie. Filtr pod wpisaną nazwą pojawi się z lewej stronie okna w kolumnie Filtry użytkownika.

Odswierz1 odświeża zawartość wyświetlanego okna.

Szukaj1 umożliwia wyszukiwanie danych.

 

Po wybraniu kontrahenta na liście w części okna pod listą pojawi się panel ze stronami, które opisują szczegóły wybranego kontrahenta, elementy powiązane z nim oraz niektóre jego istotne cechy.