Praca z danymi firmy > Inne > Umowy > Podpisywanie umowy - kreator

Drukuj

Podpisywanie umowy – kreator

Aby podpisać nową umowę kontrahenta w repozytorium dokumentów należy zrealizować operacje opisane w poszczególnych oknach kreatora.

e-Pieczęć – klikając w przycisk lista należy na liście wybrać e-pieczęć (lista podpowiada ostatnio wybrane pieczęcie). Można też zaznaczyć na liście Wybierz i w oknie Wybór elementów: e-Pieczęcie wybrać z bazy wszystkich pieczęci odpowiednią e-Pieczęć (to okno można otworzyć również klikając przycisk Filtr1).

 

Przyciski poleceń:

Anuluj – powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności bez zapamiętywania wprowadzonych zmian.

Wróć – powraca do poprzedniej strony.

Dalej – wyświetla następną stronę wprowadzania danych.

Zakończ – kończy proces wprowadzania danych.

Wybór e-Pieczęci pojawia się w sytuacji zaznaczenia w danych firmy parametru Do podpisywania faktur używaj e-Pieczęci firmowej. Przy odznaczonym parametrze program zaproponuje e-Podpis.