Praca z danymi firmy > Inne > Umowy > Wysyłanie dokumentu - kreator

Drukuj

Wysyłanie dokumentu – kreator

Aby wysłać dokument za pomocą repozytorium dokumentów należy zrealizować operacje opisane w poszczególnych oknach kreatora.

 

hmtoggle_plus1Panel Odbiorca

hmtoggle_plus1Panel Sposób wysyłki

hmtoggle_plus1Panel Wysyłka

 

Przyciski poleceń:

Anuluj – powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności bez zapamiętywania wprowadzonych zmian.

Wróć – powraca do poprzedniej strony.

Dalej – wyświetla następną stronę wprowadzania danych.

Zakończ – kończy proces wprowadzania danych.