Praca z danymi firmy > Kontrahenci > Nowy e-podpis (obcy)- kreator

Drukuj

Nowy e-Podpis (obcy) – kreator

Aby dodać nowy  e-podpis (obcy) do bazy danych Repozytorium Dokumentów (moduł Symfonia e-Dokumenty) należy zrealizować operacje opisane w poszczególnych oknach kreatora.

 

Wskaż źródło  

w zależności od wybranej opcji pieczęć jest tworzona przez program e-Dokumenty lub wczytywana z różnych źródeł i zmienia się następne okno kreatora:

Wczytaj z pliku – wczytuje pieczęć z pliku e-podpisu.

Nazwa – w tym polu należy wpisać nazwę.

Plik – w tym polu należy wpisać nazwę pliku i jego lokalizację lub przy pomocy przycisku Szukaj odnaleźć poprzez systemowe okno Otwórz plik podpisu i go otworzyć. Plik może zawierać hasło zabezpieczające dostęp. W takim przypadku należy wpisać je w pole Hasło.

Domyślny – Zaznaczenie tego pola oznacza, że ten podpis będzie się podpowiadał w programie jako domyślny.

Wczytaj z karty – wczytuje pieczęć z karty procesorowej.

Nazwa – w tym polu należy wpisać nazwę e-podpisu.

Domyślny – Zaznaczenie tego pola oznacza, że ten podpis będzie się podpowiadał w programie jako domyślny.

Odczytanie z czytnika – Otwiera okno Wybierz token, gdzie można wybrać odpowiedni token podpisu. Dla prawidłowego przeprowadzenie tego procesu musi być zainstalowany w systemie czytnik kart chipowych. Proces instalacji czytnika trzeba przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. Jeżeli czytnik został prawidłowo zainstalowany, wkładamy do niego kartę z zapisanym certyfikatem i wybieramy w oknie Wybór certyfikatu zakładkę Czytnik.

Certyfikat – tu pojawiają się dane dotyczące certyfikatu

Wczytaj z magazynu certyfikatów – wczytuje pieczęć z magazynu certyfikatów.

Nazwa – w tym polu należy wpisać nazwę e-Podpisu.

Domyślny – Zaznaczenie tego pola oznacza, że ten podpis będzie się podpowiadał w programie jako domyślny.

Lokalizacja – Z listy rozwijanej należy wybrać ścieżkę dostępu do pliku.

Magazyn – Z listy rozwijanej należy wybrać magazyn certyfikatu.

Certyfikat – tu pojawiają się dane dotyczące certyfikatu.

Zakończeniepojawiają się wprowadzone dane.

 

Przyciski poleceń:

Anuluj – powoduje wycofanie się z aktualnie wykonywanej czynności bez zapamiętywania wprowadzonych zmian.

Wróć – powraca do poprzedniej strony.

Dalej – wyświetla następną stronę wprowadzania danych.

Zakończ – kończy proces wprowadzania danych.