Strona startowa

Drukuj

Planer operacji technologicznych

 

Dostęp do funkcjonalności harmonogramowania produkcji oraz możliwość wykonywania poszczególnych operacji, zależne są od nadanych użytkownikowi w module Administracja praw efektywnych.

 

Posiadanie funkcjonalności umożliwia harmonogramowanie operacji technologicznych dla pojedynczych planów produkcyjnych oraz prowadzenie globalnego harmonogramu modułu Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją.

img_97

 

Harmonogramowanie produkcji ma za zadanie zoptymalizować zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie. Funkcjonalność ta pozwala lepiej kierować procesami produkcyjnymi, zachowywać terminowość produkcji przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu zasobów ludzkich i rzeczowych.

 

W modelu pracy z harmonogramowaniem, tak jak przy pracy bez harmonogramowania pierwszą czynnością jest założenie karty technologicznej, która w tym trybie pracy wymaga wprowadzenia większej ilości niezbędnych informacji (szczegóły znajdują się w dalszej części podręcznika). Ze względu na złożoność procesu nie ma możliwości generowania zleceń bezpośrednio z karty technologicznej.

 

Na planach realizowana jest produkcja pod zamówienia handlowe oraz zapotrzebowania własne. Uruchomiony optymalizator harmonogramu automatycznie przydziela zasoby oraz wskazuje terminy realizacji zadań. Zatwierdzenie rozpisanego planu oraz wygenerowanie z niego zleceń jest możliwe dopiero po zaakceptowaniu harmonogramu planu. Po zatwierdzeniu planu z poprawnym harmonogramem możliwe staje się wystawienie zleceń produkcyjnych. Harmonogram niezatwierdzonego planu można ręcznie modyfikować według potrzeb użytkownika.

 

Harmonogram główny modułu Produkcja jest tworzony na podstawie zatwierdzonych planów rozpisanych na zleceniach produkcyjnych. Harmonogram ten pozwala zarządzać aktualnym stanem zleceń produkcyjnych, czyli uzyskiwać podgląd oraz własnoręcznie modyfikować parametry operacji, terminy i układy zleceń.

 

Automatyczna optymalizacja harmonogramu głównego możliwa jest dopiero po nadaniu użytkownikowi odpowiedniego uprawnienia w module Administracja.

 

Na potrzeby zarządzania operacjami harmonogramu głównego zostały dodane następujące funkcje: Plan dnia, Zbiorcza karta pracy oraz Przegląd operacji. Rozwinięcie powyższych zagadnień znajduje się w dalszej części rozdziału.

 

Planowanie operacji dla pracowników (przy współpracy z modułem Symfonia ERP Panele Meldunkowe)