Nieobecności > Rejestracja nieobecności

Drukuj

Rejestracja nieobecności

Okno rejestracji nieobecności wywoływane jest w programie z:

okna Pulpit nieobecności,

kartoteki Pracownicy (przycisk Nieobecności > Urlopy \ Nieobecności rodzicielskie \ Choroby \ Inne \ Wszystkie),

zakładki Kalendarz okna pracownika (przycisk Nieobecności > Urlopy \ Nieobecności rodzicielskie \ Choroby \ Inne \ Wszystkie).

 

Wprowadzając nieobecność z kalendarza zaznacz w nim najpierw zakres dat, aby automatycznie uzupełnić daty wprowadzanego zdarzenia.

 

Klasyczny mechanizm rejestracji zdarzeń stosowany jest dla nieobecności z grupy 5 Inne, jak również dla pozostałych nieobecności wprowadzanych w kalendarzu pracownika poleceniem menu kontekstowego Dodaj zdarzenie lub przyciskiem b_kaled1 (Wstawienie zdarzeń).

 

Wybór pracownika

W oknie rejestracji zdarzeń pracownik podpowiadany jest na podstawie kontekstu, dla którego okno jest wywoływane np. dla aktualnie wybranego pracownika z listy lub pracownika którego kalendarz przeglądamy.

 

Aby wybrać innego pracownika kliknij przycisk:

img_kip_nb_01

 

W otworzonym oknie Pracowników odszukaj pracownika, zaznacz go i zatwierdź wybór przyciskiem

img_kip_nb_02

 

Podgląd innych nieobecności

Przycisk img_kip_nb_03 znajdujący się z prawej strony pola Pracownik umożliwia sprawdzenie i edycję innych nieobecności występujących zakresie dat podanych dla wprowadzanego zdarzenia.

 

Kliknięcie przycisku otwiera okno Pulpitu nieobecności.

 

Wybór dat

Wprowadzając zdarzenia dostępne są pola zakresu dat od, do określających czas ich wystąpienia.

 

img_kip_nb_04

 

Dla niektórych rodzajów zdarzeń można wprowadzić wiele terminów aby wprowadzić je za jednym razem. Klikniecie w przycisk Dodaj kolejny termin dodaje wiersz z datą dla następnego zdarzenia nieobecności tego samego typu.

 

Kalendarz otwierany jest dla daty okresu domyślnego. Jeśli okres jest zamknięty i nie można w nim wstawić zdarzeń, wtedy daty na kalendarzu nie będą widoczne. Kliknij strzałkę w prawo aby przejść do pierwszego okresu umożliwiającego rejestrację zdarzenia.

img_kip_nb_05

 

Podsumowanie

Poniżej parametrów związanych z rejestracją zdarzenia (pracownik, rodzaj nieobecności, daty) znajduje się cześć informacyjna Podsumowanie.

 

Zależnie od rodzaju Urlopu podsumowanie ma formę:

Podsumowanie – proste podsumowanie liczby zarejestrowanych dni nieobecności.

Podsumowanie według wymiaru – prezentuje dodatkowe informacje o wymiarze urlopu pracownika istotne w kontekście wstawianego zdarzenia np. dostępny urlop do wykorzystania, liczba dni/godzin rejestrowanej nieobecności, pozostały urlop po wprowadzaniu nieobecności.

 

img_kip_nb_06

 

Liczba dni urlopu do wykorzystania, rejestrowanego i pozostałego jest prezentowana w dniach i godzinach. Wyliczenia wymiaru urlopu w dniach i godzinach prezentowane są w oparciu o Dobową normę czasu pracy wskazaną w zestawie Warunki zatrudnienia.

 

W przypadku Chorób i Nieobecności rodzicielskich podsumowanie wyświetlane jest po zatwierdzeniu nieobecności i prezentuje informację z elementu kadrowego rejestrującego zdarzenie. Znajdujący się z prawej strony przycisk img_kip_nb_08 rozwija prezentację pełnych danych zdarzenia.

 

img_kip_nb_07

 

Dane w komórkach oznaczonych dodatkową szarą ramką można w podsumowaniu edytować.

 

Zapisywanie i zatwierdzanie nieobecności

Zapisz i dodaj kolejne / Zapisz i zamknij – zapisuje nieobecność w kalendarzu pracownika jako oczekujące na realizację.

Zatwierdź i dodaj kolejne / Zatwierdź i zamknijzapisuje zdarzenie i zatwierdza jego realizację. Wykonane zostaną akcje związane z jego realizacją i wprowadzeniem danych kadrowych.

Zapisz podsumowanie / Zapisz podsumowanie i zamknij – zapisuje zmiany wprowadzone w podsumowaniu zdarzenia.

Wycofaj – anuluje wprowadzone zdarzenie.

 

Urlopy

Do grupy zdarzeń Urlopy należą:

Urlop wypoczynkowy,

Urlop wypoczynkowy na żądanie,

Urlop wypoczynkowy godzinowy,

Urlop okolicznościowy,

Urlop bezpłatny,

Urlop opiekuńczy - art. 173(1) KP.

 

Urlopy >>

Zbiorcza rejestracja urlopów >>

 

Nieobecności rodzicielskie

Do grupy zdarzeń Nieobecności rodzicielskich należą:

Urlop macierzyński/rodzicielski,

Urlop ojcowski,

Urlop rodzicielski łączony z pracą,

Urlop wychowawczy,

Opieka na dzieckiem – art. 188 KP.

 

Nieobecności rodzicielskie >>

 

Choroby

Do grupy zdarzeń Choroby należą:

Choroba zwykła,

Opieka nad dzieckiem/członkiem rodziny,

Wypadek w drodze do/z pracy,

Wypadek w pracy,

Choroba zawodowa,

Świadczenie rehabilitacyjne,

Opieka nad dzieckiem Covid-19.

 

Choroby >>

 

Inne nieobecności

Nieobecność usprawiedliwiona płatna,

Nieobecność usprawiedliwiona niepłatna,

Nieobecność nieusprawiedliwiona,

Nieobecność z tytułu siły wyższej,

Przestój w pracy,

Spóźnienie.

 

Inne nieobecności >>

 

Wszystkie nieobecności

Rejestracja nieobecności uruchomiona w trybie wszystkich nieobecności otwiera okno rejestracji nieobecności: urlopy, nieobecności rodzicielskie, choroby. Po wyborze rodzaju nieobecności wyświetlone zostaną pola dla niej charakterystyczne.

 

Po operacji Zapisz i dodaj kolejne / Zatwierdź i dodaj kolejne okno wraca do trybu wyboru wszystkich nieobecności. Ewentualnie aby cofnąć się do wyboru wszystkich rodzajów nieobecności kliknij przycisk Anuluj.

 

Zobacz także:

Rozliczanie w okresach urlopów związanych z rodzicielstwem