Nieobecności > Rejestracja nieobecności > Inne nieobecności

Drukuj

Inne nieobecności

Do grupy zdarzeń Inne nieobecności należą:

Nieobecność usprawiedliwiona płatna,

Nieobecność usprawiedliwiona niepłatna,

Nieobecność nieusprawiedliwiona,

Nieobecność z tytułu siły wyższej,

Przestój w pracy,

Spóźnienie.

 

Z rozwijanej listy Rodzaj nieobecności wybierz zdarzenie, które chcesz zarejestrować. Zależnie od wybranej nieobecności wyświetlony zostanie zestaw pól umożliwiający wprowadzanie niezbędnych informacji.

 

Typ nieobecności: całodzienna/godzinowa

Pole ustawień Typ nieobecności umożliwia wybór czy rejestrowana jest nieobecności całodzienna czy godzinowa.

 

W przypadku nieobecności całodziennej dostępne są pola wyboru zakresu dat, w którym wystąpiła nieobecność.

Natomiast dla nieobecności godzinowych do wyboru jest dzień zdarzenia oraz zakres godziny, w którym wystąpiła nieobecność.

 

img_kip_37

 

Przestój w pracy

Dla przestoju w pracy w polu Typ nieobecności należy wybrać rodzaj wynagrodzenia:

Dla wynagrodzeń stałych

Dla wynagrodzeń akordowych i prowizyjnych – umożliwia podanie Kwoty wynagrodzenia za godzinę przestoju.