Nieobecności > Urlopy związane z rodzicielstwem > Rozliczanie w okresach urlopów związanych z rodzicielstwem

Drukuj

Rozliczanie w okresach urlopów związanych z rodzicielstwem

Urlopy związane z rodzicielstwem rozliczane są w okresach z szablonem listy płac:

Rodzaj urlopu

Szablon listy płac okresu pomocniczego

Urlop macierzyński

Zasiłki macierzyńskie

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

Zasiłki macierzyńskie

Urlop ojcowski

Zasiłki macierzyńskie

Urlop rodzicielski

Zasiłki macierzyńskie

Urlop rodzicielski łączony z pracą

Zasiłki macierzyńskie

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy

Urlop z tytułu opieki nad dzieckiem

Podstawowy lub Podstawowy pełny

Zasiłek macierzyński w trakcie urlopu wychowawczego

Zasiłki macierzyńskie

 

Jeśli wykorzystywany jest również okres Podstawowy pełny należy pamiętać o odpięciu od niego wzorców pracowników rozliczanych w okresach pomocniczych.

 

Dodawanie okresów płacowych >>