Nieobecności > Pulpit nieobecności

Drukuj

Pulpit nieobecności

Okno wspiera w użytkownika w przeglądaniu i wprowadzaniu zdarzeń nieobecności pracowników.

 

Okno otwierane jest:

poleceniem Pulpit nieobecności z paska narzędziowego programu,

z menu kontekstowego dla listy okna Pracownicy,

przyciskiem btn_pul_nb dla kalendarza pracownika,

przyciskiem img_kip_nb_03 z okna Rejestracja nieobecności.

 

Rejestracja nieobecności >>

 

Poszczególne zakładki na oknie prezentują informacje o nieobecnościach pracowników w układach:
Lista nieobecności – lista zdarzeń ze wskazanego zakresu dat, dla wybranych pracowników.

Kalendarz – prezentuje zdarzenia nieobecności w formie widoku kalendarzy pracowników.

Stan urlopów – prezentuje zestawienie stanu urlopów pracowników według stanu danych kadrowych na koniec miesiąca.

 

Zobacz również:

Pulpit nieobecności a rozwiązania indywidualne