Nieobecności > Rejestracja nieobecności > Zbiorcza rejestracja urlopów

Drukuj

Zbiorcza rejestracja urlopów

Kalendarz dostępny w oknie Pulpitu nieobecności umożliwia zbiorczą rejestrację zdarzeń z kategorii Urlopy oraz Inne. Jedną operacją można zarejestrować wiele zdarzeń w różnych okresach obowiązywania dla różnych pracowników.

 

Wybór dni na kalendarzu

Przytrzymując klawisz Shift (zaznaczenie od kursora) lub Ctrl (zaznaczenie) można zaznaczyć na kalendarzu pracowników wiele dni oraz różnych ich przedziałów

 

gif_008

 

Rejestracja urlopów

Po kliknięciu przycisku Urlopy otworzy się okno z podglądem dat dla rejestrowanych nieobecności. Można tu przejrzeć i zmodyfikować (lub usunąć/dodać),  wybrane zakresy dat.

 

Z rozwijanej listy Rodzaj nieobecności wybierz które zdarzenie z grupy Urlopy chcesz zrealizować a następnie kliknij:

Zatwierdź (aby zapisać i zrealizować zdarzenie)

lub

Zapisz (aby zapisać urlopy w kalendarzach zostawiając ich realizację na później).

 

Obecność konfliktów nie blokuje rejestracji pozostałych zdarzeń. Po zrealizowaniu pozostałych zdarzeń na liście pozostaną tylko niezrealizowane nieobecności z konfliktami.

 

gif_009

 

Konflikty nieobecności

Zdarzenia których nie można zrealizować oznaczone są ikoną ico_kip_x_001. Po wskazaniu ikony kursorem myszy wyświetlany jest dymek z informacją o przyczynie konfliktu.

 

img_kip_70

 

Aby rozwiązać przyczynę konfliktu bez zamykania okna rejestracji nieobecności można przejść do okna pracownika klikając w jego imię i nazwisko, lub samodzielnie zmienić daty dla rejestrowanego zdarzenia.

 

Klikając w przycisk img_kip_71 można zapisać do schowka Windows informacje i aktualnie wyświetlanych konfliktach, np:

 

Występujące konflikty nieobecności:

 

Łapicka Zofia

 

W kalendarzu pracownika "Zofia Łapicka" wykryto zdarzenie "Urlop wypoczynkowy",

które nie może występować w tym samym czasie co wstawiane zdarzenie "Urlop wypoczynkowy".

Nie można zapisać danych.

 

Urlop wypoczynkowy        2021.03.29        2021.04.02

 

Miklewicz Marek

 

W kalendarzu pracownika "Marek Miklewicz" wykryto zdarzenie "Urlop wypoczynkowy",

które nie może występować w tym samym czasie co wstawiane zdarzenie "Urlop wypoczynkowy".

Nie można zapisać danych.

 

Urlop wypoczynkowy        2021.03.29        2021.04.02

 

Aby opuścić okno rejestracji zdarzeń bez wprowadzania zmian i rozstrzygania konfliktów kliknij przycisk Anuluj.

 

Anulowanie nie cofa wcześniej zrealizowanych akcji rejestracji i realizacji zdarzeń.