Nieobecności > Rejestracja nieobecności > Choroby

Drukuj

Choroby

Do grupy zdarzeń Choroby należą:

Choroba zwykła,

Opieka nad dzieckiem/członkiem rodziny,

Wypadek w drodze do/z pracy,

Wypadek w pracy,

Choroba zawodowa,

Świadczenie rehabilitacyjne,

Opieka nad dzieckiem Covid-19.

 

W przypadku rejestracji choroby zwykłej, nie ma potrzeby zaznaczania dodatkowych parametrów z prawej strony okna, ale rejestrując pozostałe zdarzenia oznacz ich charakter.

 

img_kip_nb_10

 

Opieka nad chorym członkiem rodziny

Rejestrując nieobecność związaną z opieką nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny zaznacz pole Opieka nad dzieckiem/członkiem rodziny. Po zaznaczeniu wyświetlone zostaną dodatkowe pola umożliwiające uzupełnienie Kodu pokrewieństwa oraz Daty urodzenia (pole obowiązkowe w przypadku dziecka).

 

Jeżeli z daty urodzenia dziecka wynika, że w trakcie opieki ukończy lub ukończyło 14 rok życia pojawi się dodatkowa opcja Orzeczenie o niepełnosprawności z informacją, w którym przypadku należy ją zaznaczyć.

 

img_kip_nb_11

 

Świadczenie rehabilitacyjne

Jeżeli pracownik wyczerpał okres pobierania zasiłku chorobowego i otrzymał świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego, po wskazaniu zakresu nieobecności zaznacz opcję Świadczenie rehabilitacyjne.

 

Jeżeli świadczenie rehabilitacyjne przysługuje z ubezpieczenia wypadkowego zaznacz jednocześnie opcję Wypadek przy pracy lub Choroba zawodowa (w zależności od powodu, z którego zostało przyznane świadczenie) i opcję Świadczenie rehabilitacyjne.

 

img_kip_nb_12