Nieobecności > Rejestracja nieobecności > Urlopy

Drukuj

Urlopy

Do grupy zdarzeń Urlopy należą:

Urlop wypoczynkowy,

Urlop wypoczynkowy na żądanie,

Urlop wypoczynkowy godzinowy,

Urlop okolicznościowy,

Urlop bezpłatny,

Urlop opiekuńczy - art. 173(1) KP.

 

Z rozwijanej listy Rodzaj nieobecności wybierz urlop, który chcesz zarejestrować.

 

Urlop wypoczynkowy godzinowy

Urlop wypoczynkowy godzinowy zarejestrowany jest w sytuacji, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika.

 

Przy próbie rejestracji urlopu wypoczynkowego przekraczającego limit urlopu wyświetlane jest ostrzeżenie w podsumowaniu.

 

img_kip_153

 

W takiej sytuacji aby zarejestrować urlop wypoczynkowy godzinowy wybierz rodzaj nieobecności Urlop wypoczynkowy godzinowy a następnie uzupełnij Datę oraz czas.

 

img_kip_nb_09

 

Urlop opiekuńczy - art. 173(1) KP

W przypadku urlopu opiekuńczego (z art. 173(1) Kodeksu Pracy) na oknie dostępne są dodatkowe pola umożliwiające wprowadzenie informacji o osobie, nad którą sprawowana była opieka.

 

img_kip_152

 

W przypadku gdy opieka dotyczyła osoby niebędącej członkiem rodziny należy uzupełnić adres zamieszkania.