Strona startowa

Drukuj

Przelewy

Przelewy w programie można na wykonywać wykorzystując ustawienia domyślne. Jeśli jednak schemat wynagrodzeń był dostosowywany do specyfiki firmy, konieczne może być utworzenie własnych schematów przelewów.

 

Do dyspozycji użytkownik ma parametry oraz funkcje i operacje matematyczne, dzięki którym automatyzowany jest proces przygotowania przelewu.

 

Przed utworzeniem przelewów można utworzyć ich podgląd dla poszczególnych pracowników. Na podstawie zdefiniowanego schematu można utworzyć wydruk polecenia przelewu lub też przygotować przelew elektroniczny.

 

Przy współpracy z Repozytorium dokumentów można przeglądać przygotowane przelewy elektroniczne oraz zlecić ich realizację.

 

Zobacz również:

Kartoteka e-Przelewy