Przelewy > Wykonanie przelewu elektronicznego

Drukuj

Wykonanie przelewu elektronicznego

Aby utworzyć polecenie przelewu elektronicznego w programie Symfonia ERP Kadry i Płace należy wykonać raport Przelewy z zaznaczonym parametrem Utwórz e-Przelew.

 

Dostęp do funkcjonalności e-przelewów zależy od wprowadzonej licencji. Użytkownik wykonujący przelewy elektroniczne powinien mieć nadane prawo Wykonywanie e-przelewów oraz posiadać dostęp do danego rachunku bankowego.

 

Zależnie od definicji przelewów, proces przygotowania przelewów może się różnić od prezentowanych poniżej instrukcji.

hmtoggle_plus1Uruchomienie

hmtoggle_plus1Ustawienia

hmtoggle_plus1Wykonywanie

 

Przykłady

hmtoggle_plus1Tworzenie polecenia przelewu elektronicznego dla pracownika

hmtoggle_plus1Tworzenie polecenia przelewu elektronicznego dla urzędu skarbowego

hmtoggle_plus1Tworzenie polecenia przelewu elektronicznego dla ZUS

 

Zobacz także:

Wysyłanie przelewów elektronicznych