Przelewy > Podgląd utworzonych przelewów elektronicznych

Drukuj

Podgląd utworzonych przelewów elektronicznych

Utworzone wcześniej przelewy elektroniczne można przeglądać w kartotece e-Przelewy. Podwójne kliknięcie na przelewie otwiera okno prezentujące jego szczegóły .

 

Aby otworzyć okno kartoteki e-Przelewy z przelewami za dany okres dla wybranych pracowników:

1.W oknie Pracownicy wybierz okres, za który chcesz wyświetlić przelewy.

2.Zaznacz pracowników a następnie z menu podręcznego wybierz polecenie Podgląd e-Przelewów.

3.W oknie Przelewy program wyświetli listę przelewów.

4.Podwójne kliknięcie na przelewie otworzy okno z jego szczegółami.

 

Aby otworzyć okno kartoteki e-Przelewy z przelewami do Urzędu Skarbowego oraz ZUS:

1.Z menu Funkcje wybierz Kartoteki > e-Przelewy.

2.W oknie kartoteki przelewy do Urzędu Skarbowego oraz ZUS znajdują się w odpowiadających im katalogach: Przelewy do US, Przelewy do ZUS.